2377566 дела, страница 118211

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
382 / 2008 Районен съд - Сандански Гражданско дело 13 май 2008 г. Виж делото
382 / 2008 Окръжен съд - Ямбол Наказателно дело от общ характер 30 декември 2008 г. Виж делото
382 / 2008 Районен съд - Смолян Административно дело 4 август 2008 г. Виж делото
382 / 2008 Районен съд - Смолян Гражданско дело 11 юли 2008 г. Виж делото
382 / 2008 Окръжен съд - Стара Загора Наказателно дело от общ характер 16 май 2008 г. Виж делото
382 / 2008 Районен съд - Хасково Наказателно дело от общ характер 10 април 2008 г. Виж делото
382 / 2008 Окръжен съд - Монтана Въззивно гражданско дело 2 декември 2008 г. Виж делото
381 / 2008 Районен съд - Троян Наказателно дело от общ характер 9 юли 2008 г. Виж делото
381 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Наказателно дело от общ характер 23 юли 2008 г. Виж делото
381 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 5 декември 2008 г. Виж делото
381 / 2008 Районен съд - Шумен Наказателно дело от общ характер 29 февруари 2008 г. Виж делото
381 / 2008 Окръжен съд - Монтана Въззивно гражданско дело 2 декември 2008 г. Виж делото
380 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 5 декември 2008 г. Виж делото
380 / 2008 Районен съд - Тутракан Гражданско дело 15 октомври 2008 г. Виж делото
380 / 2008 Районен съд - Смолян Гражданско дело 11 юли 2008 г. Виж делото
379 / 2008 Районен съд - Силистра Гражданско дело 18 март 2008 г. Виж делото
379 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 4 декември 2008 г. Виж делото
379 / 2008 Районен съд - Сандански Административно наказателно дело 27 май 2008 г. Виж делото
379 / 2008 Районен съд - Сандански Гражданско дело 12 май 2008 г. Виж делото
379 / 2008 Районен съд - Левски Наказателно дело от общ характер 24 юли 2008 г. Виж делото