2377566 дела, страница 118212

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
378 / 2008 Районен съд - Силистра Брачно дело 17 март 2008 г. Виж делото
378 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Търговско дело 4 декември 2008 г. Виж делото
378 / 2008 Районен съд - Петрич Административно наказателно дело 22 февруари 2008 г. Виж делото
378 / 2008 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 2 юни 2008 г. Виж делото
378 / 2008 Районен съд - Смолян Гражданско дело 9 юли 2008 г. Виж делото
378 / 2008 Районен съд - Смолян Наказателно от частен характер дело 31 юли 2008 г. Виж делото
378 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Частно търговско дело 4 декември 2008 г. Виж делото
377 / 2008 Районен съд - Разлог Гражданско дело 9 юли 2008 г. Виж делото
377 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 2 декември 2008 г. Виж делото
377 / 2008 Районен съд - Смолян Гражданско дело 9 юли 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Апелативен съд - Варна Въззивно търговско дело 19 септември 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Районен съд - Петрич Частно наказателно дело 22 февруари 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Окръжен съд - Русе Наказателно дело от общ характер 19 ноември 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Търговско дело 2 декември 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Районен съд - Разлог Гражданско дело 9 юли 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Районен съд - Сандански Наказателно дело от общ характер 26 май 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Районен съд - Тетевен Гражданско дело 1 декември 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Районен съд - Смолян Гражданско дело 9 юли 2008 г. Виж делото
376 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Частно търговско дело 2 декември 2008 г. Виж делото
375 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 2 декември 2008 г. Виж делото