2377566 дела, страница 118213

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
375 / 2008 Районен съд - Левски Частно наказателно дело 23 юли 2008 г. Виж делото
375 / 2008 Районен съд - Хасково Гражданско дело 4 март 2008 г. Виж делото
375 / 2008 Окръжен съд - Монтана Въззивно гражданско дело 24 ноември 2008 г. Виж делото
374 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 1 декември 2008 г. Виж делото
374 / 2008 Окръжен съд - Смолян Въззивно гражданско дело 15 май 2008 г. Виж делото
374 / 2008 Районен съд - Смолян Наказателно дело от общ характер 30 юли 2008 г. Виж делото
374 / 2008 Окръжен съд - Монтана Въззивно гражданско дело 24 ноември 2008 г. Виж делото
373 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 31 юли 2008 г. Виж делото
373 / 2008 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 2 юни 2008 г. Виж делото
373 / 2008 Районен съд - Пловдив Наказателно дело от общ характер 21 март 2008 г. Виж делото
373 / 2008 Районен съд - Смолян Гражданско дело 8 юли 2008 г. Виж делото
373 / 2008 Районен съд - Смолян Административно наказателно дело 29 юли 2008 г. Виж делото
372 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 17 март 2008 г. Виж делото
372 / 2008 Районен съд - Благоевград Наказателно дело от общ характер 18 март 2008 г. Виж делото
372 / 2008 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 21 февруари 2008 г. Виж делото
372 / 2008 Окръжен съд - Русе Наказателно дело от общ характер 14 ноември 2008 г. Виж делото
371 / 2008 Районен съд - Сандански Наказателно дело от общ характер 26 май 2008 г. Виж делото
371 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Търговско дело 1 декември 2008 г. Виж делото
371 / 2008 Районен съд - Разлог Наказателно дело от общ характер 23 май 2008 г. Виж делото
371 / 2008 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 7 юли 2008 г. Виж делото