2633540 дела, страница 118213

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
734 / 2015 Районен съд - Петрич Гражданско дело 7 септември 2015 г. ПЪРВИ СЪСТАВ Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Петрич Частно наказателно дело 17 юли 2015 г. Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 10 август 2015 г. първи Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 3 август 2015 г. четвърти състав Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Сандански Частно наказателно дело 25 септември 2015 г. Трети състав Виж делото
734 / 2015 Окръжен съд - Велико Търново Въззивно частно гражданско дело 23 юли 2015 г. Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 1 октомври 2015 г. Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Смолян Гражданско дело 28 август 2015 г. Виж делото
734 / 2015 Апелативен съд - София Въззивно частно наказателно дело 5 август 2015 г. 6 Виж делото
734 / 2015 Районен съд - Разлог Частно наказателно дело 16 декември 2015 г. Виж делото
734 / 2015 Административен съд - София-област Касационно административно дело 6 август 2015 г. 9 Виж делото
733 / 2015 Софийски градски съд Търговско дело 11 февруари 2015 г. Виж делото
733 / 2015 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 4 септември 2015 г. Втори въззивен състав Виж делото
733 / 2015 Районен съд - Гоце Делчев Частно наказателно дело 10 декември 2015 г. Виж делото
733 / 2015 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 16 юли 2015 г. ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ Виж делото
733 / 2015 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 7 септември 2015 г. Виж делото
733 / 2015 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 10 август 2015 г. първи Виж делото
733 / 2015 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 3 август 2015 г. четвърти състав Виж делото
733 / 2015 Районен съд - Дупница Гражданско дело 21 май 2015 г. Виж делото
733 / 2015 Окръжен съд - Велико Търново Въззивно частно гражданско дело 23 юли 2015 г. Виж делото