2488913 дела, страница 120396

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
1803 / 2010 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 21 декември 2010 г. Виж делото
1803 / 2010 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 9 ноември 2010 г. Виж делото
1802 / 2010 Окръжен съд - Варна Въззивно търговско дело 26 октомври 2010 г. I Виж делото
1802 / 2010 Районен съд - Благоевград Гражданско дело 10 юни 2010 г. Виж делото
1802 / 2010 Районен съд - Петрич Частно наказателно дело 21 декември 2010 г. Виж делото
1802 / 2010 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 11 ноември 2010 г. Виж делото
1802 / 2010 Районен съд - Ловеч Наказателно дело от общ характер 9 ноември 2010 г. II Виж делото
1802 / 2010 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 9 ноември 2010 г. Виж делото
1802 / 2010 Районен съд - Стара Загора Частно наказателно дело 12 ноември 2010 г. VIII Виж делото
1801 / 2010 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 10 юни 2010 г. Виж делото
1801 / 2010 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 11 ноември 2010 г. Виж делото
1801 / 2010 Районен съд - Силистра Брачно дело 21 септември 2010 г. Виж делото
1801 / 2010 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 21 декември 2010 г. Виж делото
1801 / 2010 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 9 ноември 2010 г. Виж делото
1800 / 2010 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 21 декември 2010 г. Виж делото
1800 / 2010 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 10 юни 2010 г. Виж делото
1800 / 2010 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 11 ноември 2010 г. Виж делото
1800 / 2010 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 9 ноември 2010 г. Виж делото
1799 / 2010 Административен съд - Варна Административно дело 9 юни 2010 г. XIX Виж делото
1799 / 2010 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 10 юни 2010 г. Виж делото