2633540 дела, страница 129162

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
27 / 2010 Окръжен съд - Русе Наказателно дело от общ характер 8 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Пазарджик Наказателно дело от общ характер 6 януари 2010 г. VII Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Първомай Наказателно дело от общ характер 17 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Смолян Частно търговско дело 26 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Смолян Въззивно частно гражданско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 28 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Девин Гражданско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Мадан Наказателно дело от общ характер 17 март 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Чепеларе Частно гражданско дело 1 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Касационно административно дело 15 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Сандански Частно наказателно дело 12 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Монтана Въззивно търговско дело 10 ноември 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Монтана Гражданско дело 15 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Монтана Въззивно наказателно дело от общ характер 10 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Монтана Частно наказателно дело 16 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Монтана Въззивно гражданско дело 21 януари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Смолян Въззивно търговско дело 2 ноември 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Окръжен съд - Смолян Частно наказателно дело 14 април 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Златоград Частно наказателно дело 26 февруари 2010 г. Виж делото
27 / 2010 Районен съд - Златоград Частно гражданско дело 1 февруари 2010 г. Виж делото