2633540 дела, страница 129164

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
26 / 2010 Районен съд - Петрич Гражданско дело 13 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Разлог Гражданско дело 14 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Сандански Административно наказателно дело 12 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Сандански Гражданско дело 14 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Несебър Наказателно дело от общ характер 11 януари 2010 г. VI Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Царево Наказателно дело от общ характер 16 март 2010 г. II Виж делото
26 / 2010 Окръжен съд - Шумен Наказателно дело от общ характер 19 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Шумен Частно наказателно дело 8 януари 2010 г. XV Виж делото
26 / 2010 Окръжен съд - Велико Търново Въззивно частно гражданско дело 7 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Елена Административно наказателно дело 27 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Трявна Наказателно дело от общ характер 5 март 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Ловеч Наказателно дело от общ характер 7 януари 2010 г. VIII Виж делото
26 / 2010 Окръжен съд - Кърджали Гражданско дело 20 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Пловдив Административно наказателно дело 5 януари 2010 г. XX Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Първомай Наказателно дело от общ характер 17 февруари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Окръжен съд - Смолян Въззивно гражданско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 27 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Девин Частно гражданско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Златоград Наказателно дело от общ характер 25 февруари 2010 г. Виж делото
26 / 2010 Районен съд - Мадан Гражданско дело 19 януари 2010 г. Виж делото