2595642 дела, страница 129165

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
150 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 22 май 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 31 март 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Районен съд - Благоевград Гражданско дело 31 януари 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Окръжен съд - Смолян Гражданско дело 14 ноември 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Районен съд - Мадан Наказателно дело от общ характер 30 декември 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Районен съд - Мадан Гражданско дело 4 ноември 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Районен съд - Чепеларе Гражданско дело 29 декември 2008 г. Виж делото
150 / 2008 Окръжен съд - Монтана Гражданско дело 24 септември 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Окръжен съд - Варна Фирмено дело 13 август 2008 г. I Виж делото
149 / 2008 Районен съд - Пловдив Гражданско дело 17 януари 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 21 май 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Районен съд - Първомай Наказателно дело от общ характер 16 юли 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Районен съд - Мадан Административно наказателно дело 30 декември 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Районен съд - Мадан Гражданско дело 4 ноември 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Районен съд - Чепеларе Гражданско дело 23 декември 2008 г. Виж делото
149 / 2008 Окръжен съд - Смолян Гражданско дело 14 ноември 2008 г. Виж делото
148 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Наказателно дело от общ характер 27 март 2008 г. Виж делото
148 / 2008 Районен съд - Петрич Гражданско дело 29 февруари 2008 г. Виж делото
148 / 2008 Районен съд - Разлог Гражданско дело 13 март 2008 г. Виж делото
148 / 2008 Районен съд - Мадан Административно наказателно дело 30 декември 2008 г. Виж делото