2596205 дела, страница 129166

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
230 / 2008 Районен съд - Левски Наказателно дело от общ характер 24 април 2008 г. Виж делото
230 / 2008 Районен съд - Сандански Наказателно дело от общ характер 27 март 2008 г. Виж делото
230 / 2008 Окръжен съд - Ямбол Наказателно дело от общ характер 1 август 2008 г. Виж делото
230 / 2008 Окръжен съд - Кърджали Частно гражданско дело 23 септември 2008 г. Виж делото
230 / 2008 Районен съд - Девин Гражданско дело 17 ноември 2008 г. Виж делото
230 / 2008 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 16 декември 2008 г. Виж делото
230 / 2008 Районен съд - Свиленград Наказателно дело от общ характер 3 април 2008 г. I Виж делото
230 / 2008 Административен съд - Силистра Касационно административно наказателно дело 12 декември 2008 г. Виж делото
229 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 16 юли 2008 г. Виж делото
229 / 2008 Районен съд - Разлог Наказателно дело от общ характер 24 март 2008 г. Виж делото
229 / 2008 Районен съд - Левски Наказателно дело от общ характер 24 април 2008 г. Виж делото
229 / 2008 Районен съд - Девин Гражданско дело 17 ноември 2008 г. Виж делото
229 / 2008 Административен съд - Силистра Касационно административно наказателно дело 11 декември 2008 г. Виж делото
229 / 2008 Районен съд - Сандански Наказателно дело от общ характер 26 март 2008 г. Виж делото
228 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 14 юли 2008 г. Виж делото
228 / 2008 Районен съд - Сандански Административно наказателно дело 26 март 2008 г. Виж делото
228 / 2008 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 10 декември 2008 г. Виж делото
228 / 2008 Административен съд - Силистра Касационно административно наказателно дело 11 декември 2008 г. Виж делото
228 / 2008 Районен съд - Девин Гражданско дело 17 ноември 2008 г. Виж делото
227 / 2008 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 1 февруари 2008 г. Виж делото