2596205 дела, страница 129167

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
227 / 2008 Окръжен съд - Кърджали Наказателно дело от общ характер 9 октомври 2008 г. Виж делото
227 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Частно гражданско дело 14 юли 2008 г. Виж делото
227 / 2008 Районен съд - Елхово Гражданско дело 15 октомври 2008 г. I Виж делото
227 / 2008 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 10 декември 2008 г. Виж делото
227 / 2008 Районен съд - Девин Гражданско дело 11 ноември 2008 г. Виж делото
227 / 2008 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 15 май 2008 г. Виж делото
227 / 2008 Административен съд - Силистра Касационно административно наказателно дело 2 декември 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Търговище Административно наказателно дело 26 март 2008 г. XI Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Благоевград Гражданско дело 12 февруари 2008 г. Пети състав Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Велико Търново Наказателно дело от общ характер 15 февруари 2008 г. III Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Левски Наказателно дело от общ характер 23 април 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Окръжен съд - Кърджали Частно наказателно дело 6 октомври 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Пазарджик Наказателно дело от общ характер 1 февруари 2008 г. I Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 9 декември 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Районен съд - Девин Гражданско дело 10 ноември 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Административен съд - Силистра Касационно административно наказателно дело 28 ноември 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Окръжен съд - Монтана Въззивно гражданско дело 18 юли 2008 г. Виж делото
226 / 2008 Окръжен съд - Варна Фирмено дело 29 декември 2008 г. I Виж делото
225 / 2008 Районен съд - Девня Гражданско дело 5 септември 2008 г. IV Виж делото
225 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 11 юли 2008 г. Виж делото