2633540 дела, страница 129168

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
25 / 2010 Районен съд - Златоград Частно гражданско дело 1 февруари 2010 г. Виж делото
25 / 2010 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 12 януари 2010 г. Виж делото
25 / 2010 Административен съд - София-област Административно дело 11 януари 2010 г. 7 Виж делото
25 / 2010 Окръжен съд - Ямбол Търговско дело 15 юни 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Бургас Търговско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Велико Търново Фирмено дело 25 май 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Плевен Търговско дело 22 януари 2010 г. I Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Благоевград Административно дело 28 октомври 2010 г. Четвърти състав Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Русе Фирмено дело 18 юни 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Монтана Въззивно търговско дело 15 октомври 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 15 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Частно гражданско дело 20 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Наказателно дело от общ характер 22 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 8 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Благоевград Частно наказателно дело 8 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 6 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Петрич Гражданско дело 12 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Петрич Частно наказателно дело 9 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Разлог Административно наказателно дело 13 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Сандански Административно наказателно дело 12 януари 2010 г. Виж делото