2633540 дела, страница 129169

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
24 / 2010 Районен съд - Сандански Гражданско дело 13 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Кюстендил Фирмено дело 30 август 2010 г. I Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Котел Наказателно дело от общ характер 14 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Тутракан Брачно дело 15 юли 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Шумен Наказателно дело от общ характер 8 януари 2010 г. XII Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Велико Търново Въззивно частно гражданско дело 7 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Ловеч Гражданско дело 12 януари 2010 г. IX Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Плевен Фирмено дело 26 май 2010 г. I Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Кърджали Наказателно дело от общ характер 15 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Кърджали Въззивно гражданско дело 19 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Смолян Частно гражданско дело 26 февруари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Окръжен съд - Смолян Въззивно частно гражданско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Девин Наказателно дело от общ характер 27 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Златоград Гражданско дело 1 февруари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Златоград Наказателно дело от общ характер 24 февруари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Мадан Наказателно от частен характер дело 11 март 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Мадан Гражданско дело 18 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Смолян Гражданско дело 12 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Районен съд - Смолян Наказателно дело от общ характер 12 януари 2010 г. Виж делото
24 / 2010 Административен съд - Търговище Административно дело 9 февруари 2010 г. Виж делото