2633540 дела, страница 129782

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
839 / 2009 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 8 април 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 29 май 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 24 август 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 14 септември 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Видин Административно наказателно дело 15 юли 2009 г. IV Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Плевен Наказателно дело от общ характер 9 март 2009 г. VII Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Смолян Гражданско дело 29 септември 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Разлог Частно наказателно дело 3 ноември 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Сандански Частно наказателно дело 19 ноември 2009 г. Виж делото
839 / 2009 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 17 август 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Разлог Частно гражданско дело 14 септември 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно гражданско дело 18 септември 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Благоевград Наказателно дело от общ характер 26 юни 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 8 април 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 28 май 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 24 август 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Сандански Административно наказателно дело 18 ноември 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Ловеч Наказателно дело от общ характер 20 юли 2009 г. II Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Разлог Частно наказателно дело 3 ноември 2009 г. Виж делото
838 / 2009 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 14 август 2009 г. Виж делото