2674130 дела, страница 130983

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
131 / 2010 Окръжен съд - Велико Търново Въззивно частно наказателно дело 23 февруари 2010 г. Виж делото
131 / 2010 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 25 февруари 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Пловдив Фирмено дело 5 октомври 2010 г. V Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Русе Търговско дело 12 април 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Нови пазар Наказателно дело от общ характер 25 февруари 2010 г. III Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Несебър Наказателно дело от общ характер 1 март 2010 г. II Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Разград Брачно дело 19 ноември 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Смолян Гражданско дело 24 август 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Смолян Въззивно наказателно дело от общ характер 6 декември 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Златоград Наказателно от частен характер дело 1 септември 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Чепеларе Гражданско дело 7 юни 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Смолян Гражданско дело 5 февруари 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Гражданско дело 6 април 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 12 март 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Наказателно дело от общ характер 25 март 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 9 февруари 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 14 януари 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 12 февруари 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Разлог Наказателно дело от общ характер 15 февруари 2010 г. Виж делото
130 / 2010 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 9 февруари 2010 г. Виж делото