2654481 дела, страница 130985

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
616 / 2009 Районен съд - Смолян Гражданско дело 15 юли 2009 г. Виж делото
616 / 2009 Окръжен съд - Стара Загора Наказателно дело от общ характер 13 юли 2009 г. I Виж делото
616 / 2009 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 17 март 2009 г. Виж делото
616 / 2009 Районен съд - Разлог Наказателно дело от общ характер 30 юли 2009 г. Виж делото
616 / 2009 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 14 октомври 2009 г. Виж делото
616 / 2009 Административен съд - София-област Касационно административно дело 15 юли 2009 г. 9 Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Нови пазар Наказателно дело от общ характер 3 декември 2009 г. III Виж делото
615 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 1 юли 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 23 декември 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Благоевград Административно наказателно дело 16 май 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Разлог Гражданско дело 13 юли 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Сандански Наказателно дело от общ характер 24 август 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 18 юни 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Девня Гражданско дело 26 октомври 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Пазарджик Наказателно дело от общ характер 26 март 2009 г. XIV Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Смолян Гражданско дело 14 юли 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Окръжен съд - Стара Загора Наказателно дело от общ характер 13 юли 2009 г. III Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 17 март 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Петрич Частно гражданско дело 29 юни 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Петрич Частно наказателно дело 16 април 2009 г. Виж делото