2654481 дела, страница 130986

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
615 / 2009 Районен съд - Разлог Частно наказателно дело 30 юли 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Окръжен съд - Велико Търново Частно наказателно дело 4 декември 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 13 октомври 2009 г. Виж делото
615 / 2009 Административен съд - София-област Касационно административно дело 15 юли 2009 г. 9 Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Разлог Гражданско дело 10 юли 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 23 декември 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 1 юли 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Благоевград Административно наказателно дело 16 май 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Петрич Гражданско дело 26 юни 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Разлог Административно наказателно дело 29 юли 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Сандански Наказателно от частен характер дело 24 август 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 18 юни 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Благоевград Частно гражданско дело 17 март 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Петрич Частно наказателно дело 16 април 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Окръжен съд - Велико Търново Частно наказателно дело 4 декември 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Смолян Частно наказателно дело 13 октомври 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Районен съд - Смолян Гражданско дело 14 юли 2009 г. Виж делото
614 / 2009 Административен съд - София-област Касационно административно дело 15 юли 2009 г. 9 Виж делото
613 / 2009 Районен съд - Разлог Гражданско дело 10 юли 2009 г. Виж делото
613 / 2009 Районен съд - Разлог Наказателно дело от общ характер 28 юли 2009 г. Виж делото