2633540 дела, страница 130987

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
435 / 2008 Районен съд - Харманли Наказателно от частен характер дело 5 септември 2008 г. Виж делото
434 / 2008 Районен съд - Петрич Гражданско дело 24 юни 2008 г. Виж делото
434 / 2008 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 9 юни 2008 г. Виж делото
434 / 2008 Районен съд - Червен бряг Гражданско дело 15 декември 2008 г. Виж делото
433 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Въззивно гражданско дело 2 април 2008 г. Виж делото
433 / 2008 Районен съд - Благоевград Гражданско дело 29 февруари 2008 г. Виж делото
433 / 2008 Районен съд - Сандански Частно гражданско дело 9 юни 2008 г. Виж делото
433 / 2008 Районен съд - Сливен Наказателно дело от общ характер 4 март 2008 г. IV Виж делото
432 / 2008 Районен съд - Разлог Гражданско дело 11 август 2008 г. Виж делото
432 / 2008 Районен съд - Нови пазар Наказателно дело от общ характер 25 септември 2008 г. I Виж делото
432 / 2008 Районен съд - Велинград Гражданско дело 15 септември 2008 г. II Виж делото
431 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Въззивно гражданско дело 1 април 2008 г. Виж делото
431 / 2008 Районен съд - Петрич Наказателно дело от общ характер 29 февруари 2008 г. Виж делото
431 / 2008 Районен съд - Разлог Гражданско дело 11 август 2008 г. Виж делото
431 / 2008 Районен съд - Сандански Административно наказателно дело 11 юни 2008 г. Виж делото
430 / 2008 Районен съд - Луковит Административно наказателно дело 24 ноември 2008 г. Виж делото
430 / 2008 Окръжен съд - Стара Загора Наказателно дело от общ характер 2 юни 2008 г. I Виж делото
429 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Въззивно гражданско дело 31 март 2008 г. Виж делото
429 / 2008 Районен съд - Петрич Гражданско дело 23 юни 2008 г. Виж делото
429 / 2008 Районен съд - Царево Административно наказателно дело 22 декември 2008 г. I Виж делото