2654481 дела, страница 132503

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
1502 / 2002 Окръжен съд - Благоевград Въззивно търговско дело 11 юни 2002 г. Виж делото
1502 / 2002 Районен съд - Пловдив Гражданско дело 19 април 2002 г. VII Виж делото
1499 / 2002 Окръжен съд - Плевен Фирмено дело 30 октомври 2002 г. I Виж делото
1482 / 2002 Окръжен съд - Стара Загора Фирмено дело 3 декември 2002 г. I Виж делото
1463 / 2002 Окръжен съд - Пловдив Наказателно дело от общ характер 25 септември 2002 г. I Виж делото
1457 / 2002 Софийски градски съд Търговско дело 17 декември 2002 г. ТО VI-3 Виж делото
1447 / 2002 Окръжен съд - Варна Фирмено дело 14 юни 2002 г. I Виж делото
1447 / 2002 Окръжен съд - Пловдив Наказателно дело от общ характер 20 септември 2002 г. I Виж делото
1437 / 2002 Окръжен съд - Плевен Фирмено дело 22 октомври 2002 г. I Виж делото
1427 / 2002 Окръжен съд - Стара Загора Фирмено дело 22 ноември 2002 г. I Виж делото
1411 / 2002 Окръжен съд - Варна Наказателно дело от общ характер 3 октомври 2002 г. I Виж делото
1409 / 2002 Окръжен съд - Варна Наказателно дело от общ характер 3 октомври 2002 г. I Виж делото
1408 / 2002 Окръжен съд - Варна Наказателно дело от общ характер 3 октомври 2002 г. I Виж делото
1396 / 2002 Окръжен съд - Стара Загора Фирмено дело 18 ноември 2002 г. I Виж делото
1382 / 2002 Районен съд - Шумен Наказателно дело от общ характер 20 ноември 2002 г. XII Виж делото
1376 / 2002 Окръжен съд - Пловдив Наказателно дело от общ характер 4 септември 2002 г. Виж делото
1375 / 2002 Окръжен съд - Пловдив Фирмено дело 25 април 2002 г. IX Виж делото
1373 / 2002 Окръжен съд - Варна Фирмено дело 4 юни 2002 г. I Виж делото
1348 / 2002 Окръжен съд - Благоевград Фирмено дело 16 октомври 2002 г. Виж делото
1348 / 2002 Окръжен съд - Благоевград Въззивно търговско дело 16 октомври 2002 г. Виж делото