2674130 дела, страница 132723

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
28 / 2009 Окръжен съд - Монтана Въззивно частно гражданско дело 2 февруари 2009 г. Виж делото
28 / 2009 Софийски окръжен съд Фирмено дело 3 юли 2009 г. I Виж делото
28 / 2009 Окръжен съд - Велико Търново Частно наказателно дело 21 януари 2009 г. Виж делото
28 / 2009 Окръжен съд - Смолян Въззивно търговско дело 14 юли 2009 г. Виж делото
28 / 2009 Районен съд - Девин Административно дело 4 февруари 2009 г. Виж делото
28 / 2009 Районен съд - Смолян Наказателно от частен характер дело 12 януари 2009 г. Виж делото
28 / 2009 Районен съд - Чепеларе Частно наказателно дело 30 януари 2009 г. Виж делото
28 / 2009 Административен съд - София-област Административно дело 12 януари 2009 г. 5 Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Русе Фирмено дело 8 юни 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Варна Фирмено дело 16 февруари 2009 г. I Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Пловдив Въззивно частно гражданско дело 7 януари 2009 г. IX Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Смолян Въззивно търговско дело 3 юли 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно търговско дело 21 април 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Фирмено дело 21 април 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Районен съд - Бургас Гражданско дело 7 януари 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно частно гражданско дело 12 януари 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Частно гражданско дело 28 януари 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Въззивно наказателно дело от общ характер 21 януари 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Районен съд - Благоевград Частно наказателно дело 7 януари 2009 г. Виж делото
27 / 2009 Районен съд - Благоевград Гражданско дело 12 януари 2009 г. Виж делото