1920771 документа, страница 73717


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 36 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 182 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 204 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 205 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 142 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 203 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 46 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Разпореждане Касационно административно дело 134 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 73 / 2020 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 1412 / 2019 Административен съд - Плевен Съдържание
17.02.2020 Решение Касационно административно наказателно дело 3450 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Определение Частно административно дело 385 / 2020 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Решение Касационно административно наказателно дело 3755 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Решение Касационно административно наказателно дело 3752 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Решение Касационно административно наказателно дело 3679 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Решение Административно дело 3570 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Решение Административно дело 3068 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 206 / 2014 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Определение Административно дело 2457 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
17.02.2020 Определение Касационно административно наказателно дело 3845 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание