Разпореждане по дело №5556/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 68988
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Яна Марио Филипова
Дело: 20241110105556
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 31 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 68988
гр. София, 14.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 127 СЪСТАВ, в закрито заседание на
четиринадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ЯНА М. ФИЛИПОВА
като разгледа докладваното от ЯНА М. ФИЛИПОВА Частно гражданско
дело № 20241110105556 по описа за 2024 година
РАЗПОРЕДИ:
Да се изготви "Справка смърт".
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1