Политика за поверителност

Цел

Настоящата Декларация за поверителност е неразривно свързана с Общите условия на сайта https://dela.bg. Тя има за цел да обясни на потребителите какви лични данни събираме, обработваме, съхраняваме и споделяме чрез своите онлайн интерфейси и приложения (заедно и поотделно наричани "Сайта"), притежавани и контролирани от "dela.bg" във връзка с предоставянето на услуги. Също така с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Доставчика.

Сайтът https://dela.bg е съвместим с GDPR.

Моля, прочетете този текст внимателно, за да се запознаете с дейността ни. В случай че не разбирате някои аспекти на нашата политика на поверителност, не се колебайте да се свържете с нас на dela.bg@nikolay.it. Използването на Сайта се регламентира също и от нашите Общи условия.

С какво се съгласявате, използвайки нашия Сайт?

Моля, имайте предвид, че с предоставянето на лична информация, вие приемате и се съгласявате, че ще събираме, съхраняваме, обработваме и споделяме Вашата лична информация, съгласно тази Декларация за поверителност и Общите ни условия, както и съобразно изискванията на действащото законодателство. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не ни предоставяйте лична информация. Ако откажете да предоставите исканата лична информация или оттеглите съгласието си, вероятно няма да можем да Ви предоставим предлаганите на нашия Сайт услуги.

Каква информация събираме?

Доставчикът събира данни, за да работи ефективно и да Ви предоставя възможно най-добрата работа с предлаганите от него услуги. Важно е потребителите да са запознати с вида информация, която Доставчикът събира.

Обобщени данни

Обобщените данни, които Доставчикът събира са данни, чрез които е невъзможно идентифицирането на конкретен потребител. Подобни данни са: часова зона; скорост на връзката на потребителя до сървърите на Доставчика; мрежови данни за връзка и т.н.

Лични данни, които събираме

Събираме лична информация, когато създавате акаунт, актуализирате или променяте информацията във Вашия профил; купувате услуги; попълвате анкета; абонирате се в Сайта за имейли с актуализации; изпращате ни имейли и/или участвате в други услуги на нашия Сайт. Може да използваме предоставената лична информация с цел да отговорим на Вашите запитвания, да предоставим специфична услуги, които сте избрали; да Ви изпращаме след Ваше изрично съгласие маркетингови съобщения.

Някои от тези данни предоставяте директно, като например когато създавате акаунт в https://dela.bg или свързвате се с нас за поддръжка.

Част от личните данни получаваме чрез записване на Вашите дейности, свързани с използването на предоставяните от нас услуги с помощта на технологии като бисквитки. Вие имате възможност да контролирате как и дали бисквитките ще бъдат приети от Вашия браузър. Повечето браузъри предлагат инструкции как да забраните използването на бисквитки. Това се намира в лентата с инструменти, в секция "Помощ". Ако забраните използването на бисквитки, много от функциите и удобствата на Сайта може да не работят правилно.

Също така получаваме данни от трети лица. Защитаваме данните, получени от трети лица, според практиките, описани в настоящата декларация, както и всички допълнително наложени ограничения, наложени от източника на данните. Тези източници варират в течение на времето, но включват:

Когато от Вас бъде поискано да предоставите лични данни, можете да откажете. В случай, че изберете да не подадете необходимите данни за предоставянето на услуга, използването на тази услуга може да бъде невъзможно.

Данните, които събираме, зависят от услугите, които използвате.

Данните, които събираме, може да включват следното:

Как и защо обработваме лични данни?

Доставчикът събира лични данни на потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информацията директно от потребителите при и по повод предоставянето на услуги.

Събирането на лични данни се извършва:

Събирането на лични данни се извършва с цел:

 1. Обработка на данни, необходима за предоставяне и подобряване на предлаганите услуги:
  • Обработваме данни на потребителите и на клиентите, за да осигурим, че предоставяните услуги съответстват на сключените договори;
  • Обработваме данни на потребителите и на клиентите, за да може да им предоставяме договорените услуги;
  • Обработваме данни на потребителите и на клиентите за целите на обслужването на нашите клиенти с оглед предоставянето на договорените услуги, включително за целите на идентифициране (както и физическо такова) на всеки един потребител от страна на нашите клиенти за нормалното извършване на тяхната търговска дейност.
 2. С цел изпълнение на нормативни задължения:
  • Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи;
  • Обработваме данни на потребителите, когато сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършване на проверки от тях;
  • Обработваме данни на потребителите, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчно законодателство.
 3. Обработка на данни, необходима за защита интересите на Доставчика:
  • Обработваме лични данни при извършване на вътрешни анализи с цел подобряване на услугите, предлагани от Доставчика, както и за разработване на нови такива;
  • Обработваме лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от услугите на Доставчика;
  • Обработваме лични данни на потребителите при осъществяване на маркетингови кампании, след изричното съгласие на потребителя да бъде включен в такива инициативи;
  • Обработване на лични данни, когато това е необходимо за уреждане на правни спорове;
  • Обработваме лични данни ако счетем за необходимо, при разследване, защита или предприемане на действия във връзка с незаконни или подозирани за незаконни дейности; при защита и отстояване на правата, собствеността или сигурността на Доставчика.

С кого и при какви условия споделяме Вашата лична информация?

Споделяме личните Ви данни с Ваше съгласие или според необходимостта за предоставяне на услуга с:

 1. Обработващи лични данни - обработващите лични данни са лица, които обработват подадените от Вас лични данни от името на Доставчика въз основа на сключено споразумение. Те нямат право да обработват лични данни за цели различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Доставчика. Такива са счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.
 2. Клиенти на Доставчика - Ние използваме информация на потребителите от името и под инструкцията на нашите клиенти, с които потребителите имат взаимоотношения по повод оказването им на услуги от клиентите и които в тази връзка администрират лични и други данни на потребители. Ние използваме и споделяме информацията в съответствие с нашето споразумение с нашите клиенти, за да работим, поддържаме и предоставяме характеристиките и функционалността на продуктите и услугите. Нашите клиенти имат правото и ангажимента да определят допълнително как се използва информацията на потребителите съобразно отношенията си със съответните потребители.
 3. Партньори на Доставчика – за да може да предоставя определени услуги на своите потребители, Доставчикът сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставяне на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставени лични данни на потребителите.
 4. Банки и платежни институции - във връзка с обслужването на плащания на потребителите, извършени по банков пък или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Доставчика и съответната банкова или платежно институция.
 5. Компетентни органи във връзка с изпълнение на нормативни задължения.
 6. Трети лица във връзка с преобразуване, сливане или прехвърляне на дялове.

Външни връзки

За Ваше удобство, може да Ви предоставим линкове към сайтове, които се поддържат от други организации освен Доставчика ("Трети страни"). Ние не предоставяме Ваша лична информация на Третите страни, без да имаме Вашето изрично съгласие. Не приемаме и не сме отговорни за декларациите за поверителност на Третите страни. Ако изберете да кликнете на линк към страница на Трета страна, е добре да се запознаете с декларацията им за поверителност и да проверите как Третата страна ще събира и използва Вашата лична информация.

Поверителност и сигурност на личната информация

За нас поверителността и сигурността на Вашата информация е от първостепенно значение. Ние използваме стандартни за индустрията физически, технически и административни мерки за сигурност, които осигуряват поверителността и сигурността на Вашата лична информация, която ние няма да споделяме с трети лица освен в случаите, посочени в тази декларация или когато сме убедени, че подобно споделяне е необходимо в специални случаи, като предотвратяване на злоупотреба или злонамерени действия.

Цялата информация, която обменяте със Сайта, е криптирана и се осъществява по SSL протокол, като всяка уеб-страница в системата е достъпна само през https://dela.bg. Въпреки това, Ваше задължение е да пазите сигурността на своите данни за вход.

Съхраняване, актуализиране или изтриване на личната Ви информация

Доставчикът съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Декларация за поверителност на личните данни, или да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години, считано от прекратяване на последния негов договор. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите са анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

Потребителите имат достъп до личната си информация и могат да я потвърдят, че е вярна и актуална, както и да изберат дали да получават или не материали от нас или наши партньори, чрез нашия Сайт като посетят потребителския си профил. Също така могат да се свържат с нас на dela.bg@nikolay.it. Стремим се да отговаряме своевременно на всеки имейл, но има вероятност това не винаги да бъде възможно.Имайте предвид, че съхраняваме остатъчна информация в наши бази данни, резервни копия, регистри за достъп и други масиви, която информация може да съдържа или не Ваши лични данни.

Ако имате въпроси, свързани с поверителността, нерешени проблеми или оплаквания, можете да ни пишете на dela.bg@nikolay.it.

Вашите права

 1. Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се към тях:
  • Потребителите имат право да получат от Доставчика информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.
 2. Потребителите имат право да коригират подадените от тях лични данни, когато същите са неточни или неактуални:
  • В случай че обработваните от Доставчика лични данни са неточни или неактуални, потребителите имат право да ги коригират и актуализират.
 3. В определени случаи потребителите имат право да изискват изтриване на лични данни, когато:
  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
  • Потребителят е оттеглил своето съгласие за обработване на лични данни и няма друго правно основание за обработването на същите;
  • Потребителят има право да оттегли своето съгласие за обработване на личните му данни с цел маркетинг, но това може да ограничи, правото му да използва услугите предоставяни от Доставчика.
 4. Потребителят има право на преносимост на лични данни:
  • Потребителите имат право да получат от Доставчика личните данните, които са предоставени от тях (например данните, които се предоставят при извършване на регистрация), в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат (например в .json формат).
 5. Право на жалба
  • Ако потребител сметне, че Доставчикът нарушава приложимата нормативна уредба е препоръчително първоначално да сигнализира на Доставчика. Ако не бъдат предприети адекватни мерки от страна на Доставчика, потребителят има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни и пред регулаторен орган в рамките на ЕС.

Всеки потребител може да се възползва от правата си като се свърже с Доставчика на посочения имейл: dela.bg@nikolay.it.

Данни за малолетни и непълнолетни лица

Ние сме безусловно убедени в защитата на личните данни на малолетни и непълнолетни лица. Във връзка с това приемаме, че Вашите родители или настойници, изрично са Ви дали съгласие да използвате нашите продукти и услуги. Ако сте малолетно или непълнолетно лице, моля, задължително обсъдете своето намерение да използвате нашите услуги със своите родители или настойници. Ние ще предприеме необходимите мерки за заличаване на лична информация за малолетно или непълнолетно лице, която е била предоставена на нашия Сайт без удостоверено съгласие на родител или настойник, в момента, в който разберем за съществуването на такава лична информация.

Промени в Декларацията за поверителността

Имайте предвид, че ние регулярно преглеждаме нашите практики във връзка с поверителността и те могат да бъдат променяни. Всяка промяна, допълнение или изменение, ще влиза в сила веднага след публикуването й на Сайта като сменим актуалната дата на този документ (намираща се в края на тази страница). Не забравяйте периодично да проверявате тази страница, с цел да сте запознати с актуалната версия на Декларацията ни за поверителност.

Последна промяна: 8 август 2022 г.