2633540 дела, страница 1

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
23246 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 160 състав Виж делото
23212 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 43 състав Виж делото
23198 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 73 състав Виж делото
23176 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 81 състав Виж делото
23168 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 37 състав Виж делото
23166 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 80 състав Виж делото
23162 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 83 състав Виж делото
23160 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 80 състав Виж делото
23159 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
23148 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
23144 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 80 състав Виж делото
23142 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 80 състав Виж делото
23137 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 86 състав Виж делото
23081 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 160 състав Виж делото
23071 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 87 състав Виж делото
23070 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 113 състав Виж делото
23068 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 39 състав Виж делото
23067 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 39 състав Виж делото
23066 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 113 състав Виж делото
23065 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 40 състав Виж делото