2488913 дела, страница 1

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
52806 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 159 състав Виж делото
52805 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 27 септември 2023 г. 43 състав Виж делото
52782 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 27 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52781 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52779 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 27 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52777 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52776 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52750 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 156 състав Виж делото
52749 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 156 състав Виж делото
52748 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 163 състав Виж делото
52746 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 142 състав Виж делото
52745 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 160 състав Виж делото
52710 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 143 състав Виж делото
52657 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 27 септември 2023 г. 58 състав Виж делото
52641 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52639 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 27 септември 2023 г. 83 състав Виж делото
52636 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52633 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 27 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52629 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52628 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 27 септември 2023 г. 89 състав Виж делото