1649514 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 12422 / 2019 Софийски градски съд Съдържание
27.09.2023 Решение Гражданско дело 452 / 2020 Софийски градски съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 6950 / 2020 Софийски градски съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 10363 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 19751 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 15909 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 35348 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 16934 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 25284 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 33839 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 28565 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 12887 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 42432 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 19432 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 56887 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 8902 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 5700 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 33602 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 29576 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 1807 / 2023 Софийски районен съд Съдържание