1539995 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
02.06.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 7096 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Решение Търговско дело 80 / 2023 Окръжен съд - Бургас Съдържание
02.06.2023 Определение Гражданско дело 30047 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Решение Гражданско дело 4873 / 2022 Районен съд - Сливен Съдържание
02.06.2023 Разпореждане Гражданско дело 30047 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 247 / 2023 Районен съд - Елхово Съдържание
02.06.2023 Решение Гражданско дело 515 / 2022 Районен съд - Пещера Съдържание
02.06.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 28326 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Протокол Гражданско дело 922 / 2023 Районен съд - Сливен Съдържание
02.06.2023 Разпореждане Гражданско дело 29293 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Решение Въззивно гражданско дело 6389 / 2022 Софийски градски съд Съдържание
02.06.2023 Присъда Наказателно от частен характер дело 11589 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Решение Административно наказателно дело 1037 / 2023 Районен съд - Варна Съдържание
02.06.2023 Присъда Наказателно от частен характер дело 13632 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 248 / 2023 Районен съд - Елхово Съдържание
02.06.2023 Протокол Гражданско дело 9697 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Протокол Гражданско дело 10222 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 225 / 2023 Районен съд - Гоце Делчев Съдържание
02.06.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 21065 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
02.06.2023 Протокол Гражданско дело 15855 / 2023 Софийски районен съд Съдържание