1474366 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 4290 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Протокол Въззивно наказателно дело от общ характер 337 / 2022 Апелативен съд - Варна Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 154 / 2023 Районен съд - Карлово Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 169 / 2023 Районен съд - Димитровград Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 2333 / 2022 Районен съд - Велико Търново Съдържание
31.03.2023 Решение Административно наказателно дело 187 / 2023 Районен съд - Петрич Съдържание
31.03.2023 Решение Административно наказателно дело 9 / 2023 Районен съд - Левски Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 123 / 2023 Районен съд - Гоце Делчев Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 124 / 2023 Районен съд - Гоце Делчев Съдържание
31.03.2023 Решение Административно наказателно дело 59 / 2023 Районен съд - Кубрат Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 123 / 2023 Районен съд - Гоце Делчев Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 116 / 2023 Районен съд - Гоце Делчев Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 170 / 2023 Районен съд - Димитровград Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 889 / 2023 Районен съд - Пазарджик Съдържание
31.03.2023 Протокол Гражданско дело 1022 / 2022 Районен съд - Смолян Съдържание
31.03.2023 Протокол Гражданско дело 1063 / 2021 Районен съд - Сандански Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 60 / 2023 Окръжен съд - Търговище Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 3029 / 2022 Районен съд - Добрич Съдържание
31.03.2023 Решение Гражданско дело 1801 / 2022 Районен съд - Видин Съдържание
31.03.2023 Протокол Гражданско дело 882 / 2021 Районен съд - Смолян Съдържание