Разпореждане по дело №15468/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 41768
Дата: 31 март 2023 г. (в сила от 31 март 2023 г.)
Съдия: Валерия Боянова Ватева
Дело: 20231110115468
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 27 март 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 41768
гр. София, 31.03.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 70 СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесет и първи март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ВАЛЕРИЯ Б. ВАТЕВА
като разгледа докладваното от ВАЛЕРИЯ Б. ВАТЕВА Гражданско дело №
20231110115468 по описа за 2023 година
РАЗПОРЕДИ:
чл. 131 ГПК.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1