Разпореждане по дело №898/2023 на Административен съд - Плевен

Номер на акта: 577
Дата: 9 февруари 2024 г.
Съдия:
Дело: 20237170700898
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 7 ноември 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ

577

Плевен, 09.02.2024 г.

Административният съд - Плевен - III състав, в закрито заседание на девети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав:

Съдия: ЕЛКА БРАТОЕВА

като разгледа докладваното от съдията административно дело898 по описа за 2023 година на Административен съд - Плевен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Видно от приложения НА № 36 от 20.08.2021г. за дарение на недвижим имот към молба вх. № 813/09.02.2024г. на з.стр. М. И. Б. и скица № 460/20.12.2021г. на община Гулянци, собственик на УПИ Х - 797 в кв. 81 [населено място] е К. Т. Б.. Погрешно в списъка на з.стр. за призоваване ответникът е посочил М. И. Б..

Водим от горното съдът


РАЗПОРЕДИ:

ЗАЛИЧАВА з.стр. М. И. Б..

КОНСТИТУИРА като з.стр. К. Т. Б., който да се призове на адрес [населено място], [улица].

ПРЕПИС от определението да се връчи на страните - за сведение.

Съдия: