Разпореждане по дело №20811/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69514
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20241110120811
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 април 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69514
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. И.А
като разгледа докладваното от ИВЕТА В. И.А Гражданско дело №
20241110120811 по описа за 2024 година
и за проверка компетентността на съда да разгледа исковата претенция и да се произнесе по
същество съгласно чл. 113 ГПК, съдът
РАЗПОРЕДИ:
ДА СЕ НАПРАВИ справка от НБДН с данни за последно регистрираните постоянен и
настоящ адрес на ищцата по делото Е. Н. Г., след което делото да се докладва отново.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1