Определение по дело №10758/2019 на Софийски градски съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Гюлсевер Тунджер Сали
Дело: 20191100510758
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 15 август 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. София, 26.05.2023 г.

Софийският градски съд, Гражданско отделение, II - Д въззивен състав, в закрито съдебно заседание двадесет и шести май през две хиляди двадесет и трета година в състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР МАЗГАЛОВ

    ЧЛЕНОВЕ: СИЛВАНА ГЪЛЪБОВА

МЛ. С. ГЮЛСЕВЕР САЛИ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Г. Сали в. гр. дело № 10758 по описа на Софийския градски съд за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното,

Производството е образувано по въззивна жалба вх. 1091714/25.09.2015 г. от И.Б.П. – управител на етажна собственост с адрес: гр. София, р-н Триадица, бул. „*******срещу решение от 17.08.2015 г., постановено по гр. дело № 23042/2013 г.

Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 14.06.2023 г. от 14:30 ч.

Постъпила е молба вх. №276278/23.05.2023 г. от въззивницата И.П. чрез адвокат Ч.с приложено към молбата изрично пълномощно, в която заявява, че прави изявление за оттегляне на подадената въззивна жалба и моли образуваното въззивно производство да бъде прекратено.

Въззивният съд, като съобрази, че подадената молба е редовна и допустима, депозирана от процесуален представител с изрично пълномощно и че оттегляне на въззивната жалба е възможно по всяко положение на делото, като не се изисква съгласие на другата страна, намира, че са налице предпоставките на чл. 264 ГПК за прекратяване на висящото пред въззивната инстанция исково производство поради оттегляне на въззивната жалб.

Мотивиран от горното и на основание чл. 264 ГПК, Софийски градски съд, Гражданско отделение, II-Д въззивен състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело № 10758 по описа на Софийския градски съд за 2019 г., II-Д въззивен състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от датата на съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: