Разпореждане по дело №1838/2023 на Административен съд - Варна

Номер на акта: 1445
Дата: 9 февруари 2024 г.
Съдия:
Дело: 20237050701838
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 17 август 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 1445

Варна, 09.02.2024 г.

Административният съд - Варна - XXXIV състав, в закрито заседание в състав:

Съдия: ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА
   

като разгледа докладваното от съдията административно дело1838 по описа за 2023 година на Административен съд - Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила по имейл е молба от процесуалния представител на жалбоподателката - адв. [населено място], в която се излагат твърдения за внезапно настъпила болест.На това основание прави искане да не се дава ход на делото в откритото съдебно заседание, насрочено за 12.02.2024г. Представя болничен лист, видно от който е в отпуск по болест до 13.02.2024г. включително. Твърди също така и, че жалбоподателката е също ангажирана със служебна командировка на същата дата, за което не представя доказателства.

Съдът, като съобрази разпоредбата на чл.139 ал.1 АПК,

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателката в срок до следващото открито съдебно заседание, насрочено за 12.02.2024г. да представи доказателства, че не може да се яви в същото заседание, поради препятствие, което не може да отстрани.

Разпореждането да се съобщи по телефона на представителя по пълномощие.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

Съдия: