Разпореждане по дело №22072/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 64611
Дата: 26 май 2023 г. (в сила от 26 май 2023 г.)
Съдия: Лилия Иванова Митева
Дело: 20231110122072
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 27 април 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 64611
гр. София, 26.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 118 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ЛИЛИЯ ИВ. МИТЕВА
като разгледа докладваното от ЛИЛИЯ ИВ. МИТЕВА Частно гражданско
дело № 20231110122072 по описа за 2023 година
РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА на заявителя в тридневен срок да заплати държавна такса за
производството в размер на 25 лева и да представи доказателства за това.
ПРЕДУПРЕЖДАВА заявителя, че при неизпълнение на указанията заявлението ще
бъде отхвърлено.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1