Разпореждане по дело №7347/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 22741
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Мирослав Валентинов Стоянов
Дело: 20241110107347
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 22741
гр. София, 09.02.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 31 СЪСТАВ, в закрито заседание на
девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:МИРОСЛАВ В. СТОЯНОВ
като разгледа докладваното от МИРОСЛАВ В. СТОЯНОВ Гражданско дело
№ 20241110107347 по описа за 2024 година
РАЗПОРЕДИ:
Справка НБДН ищец.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1