Протокол по дело №890/2023 на Районен съд - Пазарджик

Номер на акта: 509
Дата: 31 март 2023 г. (в сила от 31 март 2023 г.)
Съдия: Мария Ненова
Дело: 20235220100890
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 14 март 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 509
гр. Пазарджик, 31.03.2023 г.
РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XXVIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в публично заседание на тридесет и първи март през две хиляди двадесет и
трета година в следния състав:
Председател:Мария Ненова
при участието на секретаря Стоянка Миладинова
Сложи за разглеждане докладваното от Мария Ненова Частно гражданско
дело № 20235220100890 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 14:00 часа се явиха:
Страните по делото – ищецът – ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и
ответника ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ЕАД, не се явяват
и не изпращат свои представители.
Страните са редовно уведомени за насроченото съдебно заседание от
делегиращия съд – Софийския районен съд.
Явява се свидетелят И. С. Ч., редовно призован.
СЪДЪТ счита, че не е налице процесуална пречка по хода на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА ГО:
Производството е образувано по искане на Софийски районен съд, ІІ-ро
Гражданско отделение, 74-ти съдебен състав, разглеждащ производството по
гр. д. № 20221110161817 по описа на Софийски районен съд, за извършване
на разпит по делегация в Районен съд – Пазарджик на свидетеля И. С. Ч., с
адрес: с. В., общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „*******, като разпитът да
се извърши по представени въпросни листове.
СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ЯВИЛИЯ СЕ СВИДЕТЕЛ.
СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА СВИДЕТЕЛЯ, КАКТО СЛЕДВА:
И. С. Ч. – на 37 години, българин, български гражданин, женен,
неосъждан, без служебни отношения със страните по гр. д. № №
20221110161817 по описа на СРС.
Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.
Свидетеля обеща да говори истината.

1
НА СВИДЕТЕЛЯ И. С. Ч. СЕ ПОСТАВИХА ВЪПРОСИТЕ,
СЪГЛАСНО ВЪПРОСЕН ЛИСТ ОТ „Застрахователно акционерно дружество
ОЗК – Застраховане“ АД.

1. Спомняте ли си на 09.05.2020 г., около 08:20 ч. в гр, Пазарджик, по
ул. ******* да сте участвали в ПТП в качеството Ви на водач на МПС марка
„М.“, модел „**** РХД“, с peг. № СВ **** ВВ?
СВИД. Ч.: На 09.05.2020 г. в гр. Пазарджик съм участвал в ПТП с
автобус марка М.. Аз управлявах автобуса.

2. По кой път се движехте, в коя пътна лента и в каква посока?
СВИД. Ч.: Движех се по посока магистралата, Пазарджик –
Гелеменово, преди Затвора, на бензиностанция „Круиз“. Движех се в дясната
пътна лента.

3. При какви обстоятелства и каква беше причината за настъпване на
процесното ПТП?
СВИД. Ч.: Лекият автомобил излезна от бензиностанцията и без да се
огледа ми отне предимството. Излезе от бензиностанцията и направо отиде в
лявата лента и за да не се кача върху него се ударих в стълба. Ударих и малко
отзад и леката кола. Беше 8.20 ч. защото карах по направление Пазарджик –
Пловдив и беше светло.

4. Спомняте ли си кога забелязахте другия водач на МПС марка „Опел“,
модел „К.“, с peг. № РА ****** КН ? От къде се появи въпросният
автомобил?
СВИД. Ч.: Не си спомням какъв беше автомобила, който излезе от
бензиностанцията. Автомобилът го забелязах когато беше точно пред мен.
Автомобилът се появи спрямо мен от дясната страна.

5. В коя пътна лента навлезе водачът на МПС марка „Опел“, модел „К.“,
с peг. Хе РА ****** КН?
СВИД. Ч.: От бензиностанцията лекият автомобил излезе и навлезе
направо в лявата лента.

6. Къде настъпи ударът между двете МПС-та?
СВИД. Ч.: Ударът се случи на изхода от бензиностанцията в лявата
лента, защото аз исках да го избегна, затова отклоних автобуса в ляво.

7. Спомняте ли си дали водачът на МПС марка „Опел“, модел „К.“, с
peг. № РА ****** КН искаше да извърши някаква маневра и успя ли да
започне извършването й?
2
СВИД. Ч.: Според мен водачът искаше или да направи обратен завой
или да продължи направо, но не мога да кажа със сигурност.

8. Какво се случи след сблъсъка с МПС марка „Опел“, модел „К.“, с peг.
№ РА ****** КН? Управляваният от Вас автомобил претърпявал ли е някакви
последващи сблъсъци и ако да - къде ?
СВИД. Ч.: След като се удари автобуса в колата, автобуса се удари в
стълба. Лекият автомобил продължи да се движи и спря доста далеч, даже не
знам дали разбра за удара. Аз го ударих леко отзад, мисля че беше по спомен.

9. Спомняте ли си с кои части имаше съприкосновение при
първоначалния и последващи сблъсъци по кои детайли по Вашия автомобил
бяха увредени?
СВИД. Ч.: Цялата предница на автобуса беше повредена при удара със
стълба. Не знам какви последици е имало при удара с колата. Ударът с лекият
автомобил беше с дясната предна част на автобуса. Не видях какви са
последиците по лекият автомобил, защото бях затиснат в автобуса и
пожарникарите ме извадиха. След това бях в болница и не съм разбрал какви
са повредите по лекия автомобил.

10. Какво се случи след инцидента?
СВИД. Ч.: Пристигна полиция. Дойдоха пожарникари, които да ме
извадят от автобуса и след това ме закараха в болница. Не съм се видял с
шофьора на лекия автомобил. До момента не са ме търсили да давам
обяснения нито от полицията, нито някой застраховател.
СВИД. Ч.: Моля да ми се изплатят разноски от внесения депозит.
СЪДЪТ на основание чл. 168 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ на свидетеля И. С. Ч. разноски в размер на 50 лв. от
внесения депозит, след представяне на банкова сметка.
След изчерпване на въпросите от въпросните листове разпитът на
свидетеля И. С. Ч. приключи, а свидетелят беше освободен от залата.
Предвид изпълнението на процедурата за разпит на свидетел по
делегация производството по делото следва да бъде прекратено, затова Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 890/2023 г. по описа на
Районен съд - Пазарджик.
Препис от протокола да се изпрати за прилагане по гр. д. №
20221110161817 по описа на Софийски районен съд, 74-ти състав.
Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 14:10 часа.
3
Съдия при Районен съд – Пазарджик: _______________________
Секретар: _______________________
4