Разпореждане по дело №6388/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 22725
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Васил Крумов Петров
Дело: 20241110106388
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 6 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 22725
гр. София, 09.02.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 161 СЪСТАВ, в закрито заседание на
девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ВАСИЛ КР. ПЕТРОВ
като разгледа докладваното от ВАСИЛ КР. ПЕТРОВ Гражданско дело №
20241110106388 по описа за 2024 година
РАЗПОРЕДИ:
справка НБДН за настоящ и постоянен адрес на ответника
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1