Разпореждане по дело №67638/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Мария Милкова Запрянова
Дело: 20221110167638
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 13 декември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 64617
гр. София, 26.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 32 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и трети май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:МАРИЯ М. ЗАПРЯНОВА
като разгледа докладваното от МАРИЯ М. ЗАПРЯНОВА Гражданско дело №
20221110167638 по описа за 2022 година
РАЗПОРЕДИ:
Препис от молбата на другата страна за отговор в едноседмичен срок.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1