Определение по дело №9174/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Мария Милкова Запрянова
Дело: 20241110109174
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 20 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 14289
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 32 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:МАРИЯ М. ЗАПРЯНОВА
като разгледа докладваното от МАРИЯ М. ЗАПРЯНОВА Гражданско дело №
20241110109174 по описа за 2024 година
На основание чл.232 ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА гр.д. № 9174/2024г. по описа на СРс, 32 състав.
Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните с
ч.ж. пред СГС.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1