Разпореждане по дело №10086/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 49133
Дата: 2 април 2024 г. (в сила от 2 април 2024 г.)
Съдия: Натали Пламенова Генадиева
Дело: 20231110110086
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 27 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта


РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 49133
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 181 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:НАТАЛИ ПЛ. ГЕНАДИЕВА
като разгледа докладваното от НАТАЛИ ПЛ. ГЕНАДИЕВА Гражданско дело
№ 20231110110086 по описа за 2023 година

РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА на секретаря и на деловодителя да подредят и номерират делото и същото
НЕЗАБАВНО да бъде изпратено на СГС по компетентност.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1