Разпореждане по дело №19305/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Георги Илианов Алипиев
Дело: 20231110119305
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 11 април 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48874
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 66 СЪСТАВ, в закрито заседание на
първи април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Г. ИЛ. АЛИПИЕВ
като разгледа докладваното от Г. ИЛ. АЛИПИЕВ Гражданско дело №
20231110119305 по описа за 2023 година
РАЗПОРЕДИ:
На СГС.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1