Гражданско дело №150 от 2008 г. на Окръжен съд - Благоевград

чл.288 от ТЗ във вр. с чл.258 и сл., чл.266 ал.1 от ЗЗД, чл.86 ал.1 от ЗЗД и чл.210 ал.1 от ГПК и чл.365 т.1 от ГПК за сумата от 47 488,42 лв.

Дата на образуване: 22 май 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
12.02.2009 Решение Надя Узунова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице Я.Ч. Физическо лице
Ищец Е.Т.Т.Т.А.Л.Т. Физическо лице
Ответник ".Ф.Е.п.о.К.М.Й. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
22.01.2009 00:00 Открито Решено
22.01.2009 00:00 Закрито Решено
Линк към ecase.justice.bg