Наказателно дело от общ характер №148 от 2008 г. на Окръжен съд - Благоевград

чл.115 вр. с чл.18 ал.1 и по чл.339 ал.1 от НК

Дата на образуване: 27 март 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
27.06.2012 Определение Татяна Андонова Съдържание
26.04.2010 Присъда Татяна Андонова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице д.Р.М.п.с.№.4. Физическо лице
Вещо лице д.В.Х.Н.П.С.М.И.Д. Физическо лице
Вещо лице д.Х.А.Т.М.п.с.д.№.4.№.8. Физическо лице
Вещо лице д.Х.д.П.Г.М.п.с.д.4.№.8. Физическо лице
Вещо лице п.Х.С.Д.Р.4.№.8. Физическо лице
Друго Д.Т. Физическо лице
Друго Б.З.М. Физическо лице
Друго Г.И.Б.н.А.К. Физическо лице
Подсъдим А.Х.С.К. Физическо лице
Свидетел В.З.М. Физическо лице
Свидетел Ф.А.М. Физическо лице
Свидетел Д.Х.Б.Р. Физическо лице
Свидетел Б.Х.З.М. Физическо лице
Свидетел Д.Х.З.М. Физическо лице
Свидетел Т.Х.И.Д. Физическо лице
Свидетел М.Х.С.А. Физическо лице
Свидетел И.Х.Б.О. Физическо лице
Свидетел А.С.Б. Физическо лице
Свидетел Е.Т.М. Физическо лице
Свидетел П.С.Т. Физическо лице
Свидетел Е.И.М. Физическо лице
Свидетел Д.З.К.Д. Физическо лице
Свидетел З.З.Б.М. Физическо лице
Свидетел Г.З.Д.П. Физическо лице
Свидетел К.И.Т. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
27.06.2012 00:00 Закрито Други
27.06.2012 00:00 Закрито Други
26.04.2010 00:00 Открито Решено по същество и произнесена присъда
26.04.2010 00:00 Закрито Решено по същество и произнесена присъда
01.03.2010 00:00 Открито Отложено
01.03.2010 00:00 Закрито Отложено
21.12.2009 00:00 Открито Отложено
21.12.2009 00:00 Закрито Отложено
19.10.2009 00:00 Открито Отложено
19.10.2009 00:00 Закрито Отложено
13.07.2009 00:00 Открито Отложено
13.07.2009 00:00 Закрито Отложено
18.05.2009 00:00 Открито Отложено
18.05.2009 00:00 Закрито Отложено
16.03.2009 00:00 Открито Отложено
16.03.2009 00:00 Закрито Отложено
14.01.2009 00:00 Открито Отложено
14.01.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg