Въззивно гражданско дело №429 от 2008 г. на Окръжен съд - Благоевград

против решение по гр.д. № 384/1993 год. по описа на РС гр. Сандански

Дата на образуване: 31 март 2008 г.
Състав: (Гражданско)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
23.09.2009 Определение София Икономова Съдържание
29.07.2009 Определение София Икономова Съдържание
26.05.2009 Решение София Икономова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице А.Д.Г. Физическо лице
Друго С.Д.С.К. Физическо лице
Жалбоподател К.П.М.К. Физическо лице
Жалбоподател Р.П.П.Я. Физическо лице
Жалбоподател З.Д.М.В. Физическо лице
Жалбоподател О.Д.С.К. Физическо лице
Ответник М.П.П.А. Физическо лице
Ответник Б.П.Г.Ц. Физическо лице
Ответник С.Д.Г.Х. Физическо лице
Ответник В.Д.Г.Г. Физическо лице
Ответник С.Д.С.Б. Физическо лице
Ответник Р.Д.С.Б. Физическо лице
Ответник Л.Д.Г.Х. Физическо лице
Ответник В.Д.С.Б. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
26.09.2009 00:00 Закрито Оставено без движение
26.09.2009 00:00 Закрито Оставено без движение
29.07.2009 00:00 Закрито Други
29.07.2009 00:00 Закрито Други
29.07.2009 00:00 Закрито Други
05.03.2009 00:00 Открито Решено
05.03.2009 00:00 Закрито Решено
22.01.2009 00:00 Открито Отложено
22.01.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg