Въззивно гражданско дело №431 от 2008 г. на Окръжен съд - Благоевград

против решение по гр.д. № 946/2004 год. по описа на РС гр. Благоевград

Дата на образуване: 1 април 2008 г.
Състав: (Гражданско)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
11.06.2009 Решение Росен Василев Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице И.П.И.А. Физическо лице
Вещо лице Х.П.И.Г. Физическо лице
Жалбоподател И.П.п.м.б.п.Б. Физическо лице
Ответник М.П.С.М. Физическо лице
Ответник С.П.П.К. Физическо лице
Ответник В.П.С.Д. Физическо лице
Ответник Е.П.С.М. Физическо лице
Ответник З.П.Г.А. Физическо лице
Ответник К.П.С.В. Физическо лице
Ответник Е.П.В.Х. Физическо лице
Ответник М.П.С.И. Физическо лице
Ответник М.П.А.М. Физическо лице
Ответник Д.П.С.Г. Физическо лице
Ответник И.П.А.М. Физическо лице
Ответник Ж.П.П.О. Физическо лице
Ответник С.П.М.М. Физическо лице
Ответник Г.П.П.К. Физическо лице
Ответник М.П.В.К. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
29.01.2009 00:00 Открито Решено
29.01.2009 00:00 Закрито Решено
Линк към ecase.justice.bg