Въззивно наказателно дело от общ характер №150 от 2008 г. на Окръжен съд - Благоевград

чл.319 от НК

Дата на образуване: 31 март 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
06.01.2009 Решение Татяна Андонова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Въззиваема страна Ф.И.Н.А. Физическо лице
Друго В.И.Р.н.п.Ф.А. Физическо лице
Друго В.И.Б.н.г.и.Б.Т. Физическо лице
Жалбоподател Б.И.М.Т. Физическо лице

Заседания

Делото няма заседания.

Линк към ecase.justice.bg