Гражданско дело №433 от 2008 г. на Районен съд - Благоевград

ЧЛ.108 ЗС

Дата на образуване: 29 февруари 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
21.07.2009 Решение 4085 Владимир Ковачев
21.07.2009 Решение 4085 Владимир Ковачев

Участници

Роля Име Вид
Ищец Д.Д.С.Ц. Физическо лице
Ищец В.Д.С.Д. Физическо лице
Ищец Р.Д.Д.Д. Физическо лице
Ищец К.Д.Д.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.С. Физическо лице
Ищец К.Д.Л.С. Физическо лице
Ищец Ц.Д.О.Р. Физическо лице
Ищец К.Д.О.С. Физическо лице
Ищец Й.Д.С.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.С. Физическо лице
Ищец С.Д.А.С. Физическо лице
Ищец Б.Д.А.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.Ц. Физическо лице
Ищец В.Д.С.Д. Физическо лице
Ищец Р.Д.Д.Д. Физическо лице
Ищец К.Д.Д.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.С. Физическо лице
Ищец К.Д.Л.С. Физическо лице
Ищец Ц.Д.О.Р. Физическо лице
Ищец К.Д.О.С. Физическо лице
Ищец Й.Д.С.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.С. Физическо лице
Ищец С.Д.А.С. Физическо лице
Ищец Б.Д.А.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.Ц. Физическо лице
Ищец В.Д.С.Д. Физическо лице
Ищец Р.Д.Д.Д. Физическо лице
Ищец К.Д.Д.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.С. Физическо лице
Ищец К.Д.Л.С. Физическо лице
Ищец Ц.Д.О.Р. Физическо лице
Ищец К.Д.О.С. Физическо лице
Ищец Й.Д.С.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.С. Физическо лице
Ищец С.Д.А.С. Физическо лице
Ищец Б.Д.А.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.Ц. Физическо лице
Ищец В.Д.С.Д. Физическо лице
Ищец Р.Д.Д.Д. Физическо лице
Ищец К.Д.Д.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.А. Физическо лице
Ищец К.Д.Х.С. Физическо лице
Ищец К.Д.Л.С. Физическо лице
Ищец Ц.Д.О.Р. Физическо лице
Ищец К.Д.О.С. Физическо лице
Ищец Й.Д.С.С. Физическо лице
Ищец Д.Д.С.С. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
12.05.2009 00:00 Открито Решено I фаза
12.05.2009 00:00 Закрито Решено I фаза
31.03.2009 00:00 Открито Отложено
31.03.2009 00:00 Закрито Отложено
24.02.2009 00:00 Открито Отложено
24.02.2009 00:00 Закрито Отложено
03.02.2009 00:00 Открито Отложено
03.02.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg