Гражданско дело №434 от 2008 г. на Районен съд - Петрич

ЧЛ.344,АЛ.1 КТ, ЧЛ.225 СК И ЧЛ.310 ГПК

Дата на образуване: 24 юни 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
01.09.2009 Определение 1019 Силвия Николова

Участници

Роля Име Вид
Ищец В.С.С. Физическо лице
Ответник Д.Г.С.Л. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
01.09.2009 00:00 Закрито Други
Линк към ecase.justice.bg