Наказателно дело от общ характер №431 от 2008 г. на Районен съд - Петрич

СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.382 НПК ПО ЧЛ.279 АЛ.1 ПР.1 НК.

Дата на образуване: 29 февруари 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
10.11.2009 Определение 575 Мая Банчева
10.11.2009 Определение 575 Мая Банчева

Участници

Делото няма въведени участници.

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
10.11.2009 00:00 Закрито Други
10.11.2009 00:00 Закрито Други
Линк към ecase.justice.bg