Гражданско дело №148 от 2008 г. на Районен съд - Разлог

чл. 341 от ГПК, във вр. с чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от ЗС

Дата на образуване: 13 март 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
19.10.2010 Определение 5103 Атанас Иванов
19.10.2010 Определение 5103 Атанас Иванов
28.05.2010 Решение 2514 Атанас Иванов
28.05.2010 Решение 2514 Атанас Иванов
16.09.2009 Разпореждане 3008 Атанас Иванов
16.09.2009 Разпореждане 3008 Атанас Иванов

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице Х.И.Г. Физическо лице
Вещо лице С.В.К. Физическо лице
Ищец чрез адв. Александър Кърлин Юридическо лице
Ответник П.А.Г. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
11.05.2010 00:00 Открито Решено
11.05.2010 00:00 Закрито Решено
14.04.2010 00:00 Открито Отложено
14.04.2010 00:00 Закрито Отложено
11.03.2010 00:00 Открито Отложено
11.03.2010 00:00 Закрито Отложено
16.02.2010 00:00 Открито Отложено
16.02.2010 00:00 Закрито Отложено
28.01.2010 00:00 Открито Отложено
28.01.2010 00:00 Закрито Отложено
17.12.2009 00:00 Открито Отложено
17.12.2009 00:00 Закрито Отложено
03.12.2009 00:00 Открито Отложено
03.12.2009 00:00 Закрито Отложено
15.10.2009 00:00 Открито Отложено
15.10.2009 00:00 Закрито Отложено
Линк към ecase.justice.bg