Гражданско дело №431 от 2008 г. на Районен съд - Разлог

чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от ЗС

Дата на образуване: 11 август 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
10.02.2010 Решение 505 Димитър Думбанов
10.02.2010 Решение 505 Димитър Думбанов
18.10.2009 Определение 3440 Димитър Думбанов
18.10.2009 Определение 3440 Димитър Думбанов
12.06.2009 Определение 1929 Димитър Думбанов
12.06.2009 Определение 1929 Димитър Думбанов

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице Х.И.Г. Физическо лице
Ищец Х.Н.М. Физическо лице
Ответник Н.П.М. Физическо лице
Ответник Е.П.Б. Физическо лице
Ответник Л.А.М. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
05.11.2010 00:00 Открито Прекратено
05.11.2010 00:00 Закрито Прекратено
05.10.2010 00:00 Открито Отложено
05.10.2010 00:00 Закрито Отложено
14.09.2010 00:00 Открито Отложено
14.09.2010 00:00 Закрито Отложено
28.06.2010 00:00 Открито Отложено
28.06.2010 00:00 Закрито Отложено
17.05.2010 00:00 Открито Отложено
17.05.2010 00:00 Закрито Отложено
09.04.2010 00:00 Открито Отложено
09.04.2010 00:00 Закрито Отложено
13.01.2010 00:00 Открито Решено I фаза
13.01.2010 00:00 Закрито Решено I фаза
17.11.2009 00:00 Открито Отложено
17.11.2009 00:00 Закрито Отложено
29.06.2009 00:00 Открито Спряно
29.06.2009 00:00 Закрито Спряно
Линк към ecase.justice.bg