Гражданско дело №432 от 2008 г. на Районен съд - Разлог

чл. 327 от ТЗ

Дата на образуване: 11 август 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
29.12.2011 Разпореждане 7180 Румяна Запрянова
29.12.2011 Разпореждане 7180 Румяна Запрянова
30.11.2011 Разпореждане 6489 Румяна Запрянова
30.11.2011 Разпореждане 6489 Румяна Запрянова
11.07.2011 Решение 3841 Румяна Запрянова
11.07.2011 Решение 3841 Румяна Запрянова
10.05.2010 Решение 2057 Румяна Запрянова
10.05.2010 Решение 2057 Румяна Запрянова
16.11.2009 Определение 3896 Румяна Запрянова
16.11.2009 Определение 3896 Румяна Запрянова
21.04.2009 Определение 1269 Румяна Запрянова
21.04.2009 Определение 1269 Румяна Запрянова
14.04.2009 Определение 1205 Румяна Запрянова
14.04.2009 Определение 1205 Румяна Запрянова
19.01.2009 Разпореждане Румяна Запрянова

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице А.В.Ч. Физическо лице
Ищец Е.".О.-.И.О.п.о.у.И.К.О. Физическо лице
Ответник ".М.А.п.о.д.Д.А.П. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
29.03.2010 00:00 Открито Решено
29.03.2010 00:00 Закрито Решено
10.03.2010 00:00 Открито Отложено
10.03.2010 00:00 Закрито Отложено
25.01.2010 00:00 Открито Отложено
25.01.2010 00:00 Закрито Отложено
01.12.2009 00:00 Открито Отложено
01.12.2009 00:00 Закрито Отложено
10.11.2009 00:00 Открито Отложено след първо по делото заседание
10.11.2009 00:00 Закрито Отложено след първо по делото заседание
14.04.2009 00:00 Закрито Други
14.04.2009 00:00 Закрито Други
Линк към ecase.justice.bg