Административно наказателно дело №431 от 2008 г. на Районен съд - Сандански

ЖАЛБА СРЕЩУ НП НА НАП

Дата на образуване: 11 юни 2008 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
22.01.2009 Решение 503 Николинка Бузова
22.01.2009 Решение 503 Николинка Бузова

Участници

Делото няма въведени участници.

Заседания

Делото няма заседания.

Линк към ecase.justice.bg