Фирмено дело №149 от 2008 г. на Окръжен съд - Варна

Дата на образуване: 13 август 2008 г.
Състав: I (Фирмено)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
13.04.2021 Разпореждане 260068 Жана Иванова Маркова Колева

Участници

Роля Име Вид
Молител АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Юридическо лице
Председател М.Д.Д. Физическо лице

Заседания

Делото няма заседания.

Линк към ecase.justice.bg