Гражданско дело №434 от 2008 г. на Районен съд - Червен бряг

Дата на образуване: 15 декември 2008 г.
Състав: (Гражданска)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
20.06.2009 Решение 154 Йохан Мирославов Дженов
02.06.2009 Разпореждане 731 Йохан Мирославов Дженов
13.05.2009 Определение 655 Йохан Мирославов Дженов
30.04.2009 Определение 633 Йохан Мирославов Дженов
11.03.2009 Разпореждане 431 Йохан Мирославов Дженов
11.02.2009 Разпореждане 256 Йохан Мирославов Дженов

Участници

Роля Име Вид
Законен представител М.Ц.С. Физическо лице
Ищец Б.Х.С. Физическо лице
Ищец Ц.Х.С. Физическо лице
Ответник Х.Б.С. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
11.06.2009 00:00 Открито Обявено за решаване ВТОРА ЗАЛА
Линк към ecase.justice.bg